• Ewenty firmowe Łódź
 • Ewenty firmowe Łódź
 • Ewenty firmowe Łódź
 • Ewenty firmowe Łódź
 • Ewenty firmowe Łódź

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych w ramach realizacji założeń Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 jest firma: EVENT NA MIARĘ ZBIGNIEW SZCZECIŃSKI z siedzibą pod adresem: Łódź 93-523, ul. Ignacego Paderewskiego, nr 43/45, lok. 27, zwana dalej:Administratorem danych”.

1. Definicje.

 1. Administrator danych osobowych (dalej Administrator danych) – podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
 2. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora danych, dostępna pod adresem internetowym: https://www.eventnamiare.pl/
 3. Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis.
 4. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

2. Sposób zbierania danych osobowych.

Dane osobowe zbierane w serwisie są przekazywane bezpośrednio przez użytkowników za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na podstronach serwisu. Oprócz tego serwis automatycznie zapisuje w pamięci urządzenia końcowego pliki cookies i odnotowuje adres IP. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

3. Zakres i cel zbieranych danych osobowych.

 1. Wysyłając zapytanie przy wykorzystaniu formularza kontaktowego, użytkownik wskazuje: nazwę nadawcy, adres email lub/i numer telefonu. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przekazane zapytanie.

4. Dane zbierane automatycznie podczas wizyty na stronach serwisu.

Podczas wizyty w serwisie, system wykorzystywany przez Administratora danych automatycznie pobiera: adres IP użytkownika. Adres jest zapisywany w dziennikach logów serwera. System zapisuje w pamięci przeglądarki użytkownika pliki – tzw. cookies.

5. Kontakt

Administrator danych może kontaktować się z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i telefonicznie w sprawach związanych z przesłanymi zapytaniami lub z zamówioną subskrypcją newslettera.

6. Zmiana danych oraz prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych

Każdy użytkownik ma prawo zmienić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe, osobiście przesyłając dyspozycję do Administratora danych pocztą elektroniczną na adres: bartbo@bartbo.pl

7. Zabezpieczenie danych.

 1. Administrator danych zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń.
 2. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora danych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione i zobowiązane do zachowania danych w poufności.

8. Odpowiedzialność

 1. Administrator danych stosuje opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu.
 2. Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników.
 3. Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec Administratora danych o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
 4. W Serwisie mogą zostać zamieszczone odnośniki i przekierowania do innych stron www. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.

9. Zmiany w polityce prywatności.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronach Serwisów wraz z datą ostatniej aktualizacji.