• Ewenty firmowe Łódź
  • Ewenty firmowe Łódź
  • Ewenty firmowe Łódź
  • Ewenty firmowe Łódź
  • Ewenty firmowe Łódź

Gra teambuilding „Wyprawa po złote runo”

Gra teambuilding „Wyprawa po złote runo” jest grą, która wymusza współdziałanie, a nie rywalizację!

Gracze, niczym mityczni Argonauci, ruszają na wyprawę, podczas której czeka ich wiele przygód i wyzwań.

Tylko współpraca grup umożliwi ukończenie gry i odnalezienie legendarnego złotego runa. Uczestnicy zostają podzieleni na dwie współdziałające grupy. Obie grupy realizują róże zadania, a jednocześnie za ich wykonanie otrzymują elementy, które muszą dostarczyć drugiej drużynie, bez których ta nie wykona swoich zadań. Tylko współpraca i zaangażowanie wszystkich członków zabawy pozwoli osiągnąć sukces. Ostatnie zadanie gry obie grupy wykonują wspólnie, korzystając ze zdobytych podczas całej gry elementów.

W trakcie proponowanej gry, uczestnicy realizować będą ćwiczenia na terenie okalającym Hotel. Grupa zostanie podzielona na dwa oddzielne zespoły. W specjalnie przygotowanych konkurencjach uczestnicy będą mogli zmierzyć się z ciekawymi, wesołymi a czasem wymagającymi zadaniami. 

Zespół zostanie podzielony na dwie drużyny, które będą współpracowały ze sobą. Zadaniem dwóch drużyn będzie realizacja poszczególnych zadań terenowych. Dzięki wykonaniu zadań przez pierwszą drużynę otrzymuje ona elementy, które są niezbędne do wykonania zadania przez drugą drużynę. Tak samo w przypadku drużyny drugiej, dzięki czemu drużyny stają się od siebie zależne a współpraca pomiędzy nimi niezbędna.

A jakie są cele tej gry teambuilding:

  • wykonanie swoich zadań terenowych
  • zdobycie elementów umożliwiających wykonanie zadania przez grupę drugą 
  • zdobycie wszystkich elementów do wykonania ostatniego zadania wspólnego

Zespoły ruszają z terenu hotelu, poruszają się do miejsc zaznaczonych na mapie, aż dotrą do pierwszych zadań terenowych w różnych miejscach lasu. Grupy mogą porozumiewać  się miedzy sobą za pomocą krótkofalówek w celu wymiany informacji dotyczących trasy, lokalizacji zadań lub stopnia ich trudności. Czeka na nich szereg zadań, których jeszcze wam nie zdradzimy 😉 Za to możemy powiedzieć, że na całą grupę czeka solidy zestaw nagród! 

Gra jest idealna dla grup od 10 do 30 osób.